Forskningskonferansen 2016

11. November 2016 09:00 - 13:00

SSP inviterer  til  vår  årlige forskningskonferanse fredag  11.  november  2016 ved Thon  Conference  Universitetsgaten,i  Universitetsgt.  26  i Oslo .  Konferansen starter kl. 09:00 og avsluttes med lunsj kl. 13:00, se vedlagte program.